HOT VỜ LỜ – TỔNG HỢP ĐỀ THI VLĐC CÁC KHÓA TRƯỚC

Để tạo điều kiện cho trym sắn ôn tập được dễ dàng hơn, thầy đã phải lùng sục khắp xó xỉnh trong bê ka từ toilet đến thư viện, từ C1 ra đến hồ tiền để kiếm hàng cho mọi người. Đa phần các tài liệu giờ đều là bản cứng và không có bản HD uncensored. Sau khi thu thập thầy đã thuê Ozawa gõ lại để có bản đẹp hơn nhiều. Sau đây là link down hàng hot. Do sản xuất trong thời gian ngắn nên không tránh khỏi sai sót, thầy sẽ sửa dần dần trong thời gian tới. Các chế cứ góp ý tận cmn tình đi nhé, không phải xoắn. Bản đáp án sẽ được gõ lại và công bố trong thời gian gần nhất có thể (hoặc có thể delay vô thời hạn :D)

Vê Lờ Đờ Cờ 1

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Website